PRIVACY POLICY

PRIVACYVERKLARING TRAINEN DOE JE SAMEN

Trainen Doe Je Samen vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met privacy@trainendoejesamen.nl.

 

Artikel 1 Wie ben ik?

Trainen Doe Je Samen is een eenmanszaak, gevestigd te (3931 ZN) Woudenberg aan de Kastanjelaan 89. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69270902. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

 

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail. Wanneer onze overeenkomst een traject hondentraining bevat, verzamel ik het ras, leeftijd en geslacht van jouw hond(en). Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Daarnaast verzamel ik andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Zo leg ik de problematiek uit onze sessies vast in een dossier om een traject mogelijk te maken. Ik bewaar deze gegevens zo lang Trainen Doe Je Samen trajecten aanbiedt.

 

In jouw klantdossier leg ik jouw naam en, bij een traject hondentraining, de naam van je hond vast. Wanneer ik sessies geef bij jouw thuis neem ik ook je adres op. In het dossier houd ik ook bij welke voorstellen ik jou heb gedaan, tot welk traject wij zijn gekomen, het programma van individuele sessies, eventueel relevante opmerkingen en situaties die tijdens een sessie naar voren zijn gekomen en beeldmateriaal wanneer dit tijdens een sessie met jouw goedkeuring is gemaakt. Het bijhouden van een dergelijk dossier is nodig om goede coaching te kunnen bieden. Het dossier bewaar ik 15 jaar conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, factuuradres en e-mail tot een jaar vanaf het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering van de overeenkomst.

 

Voor facturatie en de financiƫle administratie verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw nummer, klantnummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

 

Ik vind het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor mijn CRM systeem sla ik dan ook jouw naam, gebruikersnaam, e-mail, locatie, bestelgeschiedenis en telefoonnummer op. Jij hebt hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met mij aan te gaan. Ik zal deze gegevens niet verwijderen, tenzij jij hier een verzoek toe indient.

 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten in jouw dossier bewaren zo lang Trainen Doe Je Samen trajecten aanbiedt.

 

Trainen Doe Je Samen heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik gebruik jouw naam en social media account voor social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en ben aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

 

Tot slot verwerk ik jouw gewoonten, levensstijl, sociale contacten, reisgedrag en overige problematiek omtrent jouw hond(en) of persoonlijke ontwikkeling. Deze gegevens heb ik nodig om onze overeenkomst uit te kunnen voeren door een traject op te stellen en gebruik ik voor eventueel marktonderzoek. Deze gegevens verwijder ik na voltooiing van mijn onderzoek.

 

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Ook kan het zijn dat ik jouw e-mail of telefoonnummer heb verkregen van een van mijn klanten om jou mijn diensten aan te kunnen bieden.

 

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Trainen Doe Je Samen om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Trainen Doe Je Samen, kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Trainen Doe Je Samen jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar privacy@trainendoejesamen.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

 

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Trainen Doe Je Samen zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6 Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

 

Artikel 7 Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in ons beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar privacy@trainendoejesamen.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.